sahin-hukuk

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Ön Ödemeli Konut Satışlarında Sözleşmeden Dönme Hakkında Değişiklik

Gayrimenkul ve Kamu Hukuku Ekibi

Şubat 2017

23 Ocak 2017 tarihli 29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 684 sayılı KHK ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ön ödemeli konut satışına ilişkin 45.maddesi değiştirilmiştir. KHK’nın söz konusu 8.maddesi yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.


KHK ile yapılan değişik ile birlikte; ön ödemeli konut satışlarında, tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden devir veya teslim tarihine kadar var olan sözleşmeden dönme hakkı; sözleşme tarihinden itibaren yirmidört aya kadar olan süreyle kısıtlanmıştır. Böylece artık , tüketiciler herhangi bir gerekçe göstermeden, ancak sözleşme tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar olan süreyle sözleşmeden dönebileceklerdir.


KHK ile yapılan ikinci değişiklik sözleşmeden dönme halinde ödenmesi gereken tazminatlara ilişkindir. Eski düzenlemede uyarınca; Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini isteyebiliyorken yeni düzenlemeyle Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay arası için yüzde dördüne, altı ila oniki ay arası için yüzde altısına ve oniki ila yirmidört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilecektir.


Konuya ilişkin olarak KHK ile yapılan son değişiklik sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren tüketiciye geri verilmesine ilişkin sürede yapılmıştır. Önceki düzenlemede satıcı tarafından tutar ve belgelerin geri verilmesinin en geç doksan gün içinde yapılacağı öngörülmüşken, yeni düzenleme uyarınca bu süre en geç yüz seksen gün olarak değiştirilmiştir.


Sonuç olarak; son dönemde devlet tarafından tüketicilere sağlanan imkanların yanında, satıcıların da haklarının korunması ve mağdur edilmemesi gerektiği bir gerçekliktir. Bu doğrultuda, tüketicinin korunması hakkında yapılan değişikliklerle satıcı – tüketici hakları dengesi gözetilmeye çalışılmıştır.